Băng quảng cáo
Băng quảng cáoMộc bản triều Nguyễn là Di sản tư liệu thế giới
09:00, 06/01/2011
Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công bố danh sách 35 di sản tư liệu được đưa vào chương trình Ký ức thế giới, trong đó có Mộc bản triều Nguyễn của Việt Nam.

Vụ trưởng Vụ Văn hóa đối ngoại và UNESCO, Tổng Thư ký Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam Phạm Châu Sanh cho biết đây là di sản tư liệu đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận là "Di sản tư liệu thế giới"

 

 
 

Mộc bản triều Nguyễn gồm 34.555 tấm mộc bản, “chế bản” của 152 đầu sách với nhiều chủ đề khác nhau như lịch sử, địa lý, chính trị-xã hội, quân sự, pháp chế, giáo dục, văn thơ chủ yếu do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn trong giai đoạn 1802-1945... Tài liệu mộc bản có nhiều tác phẩm quý hiếm như "Đại Nam thực lục", "Đại Nam nhất thống chí", "Khâm định Việt sử thông giám cương mục", "Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ"..., ngoài ra còn có các tác phẩm "Ngự chế văn", "Ngự chế thi" do các vị hoàng đế nổi tiếng như Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức sáng tác. Đây là những tài liệu gốc, độc bản, có giá trị về mặt lịch sử, nghệ thuật và kỹ thuật chế tác. Từ năm 2005, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và Cục Lưu trữ quốc gia đã tập hợp tư liệu, đến tháng 1/ 2008 thì hoàn thiện hồ sơ và đệ trình lên UNESCO. 

Cùng với Mộc bản triều Nguyễn của Việt Nam, các gương mặt mới của lần bầu chọn này gồm có một số đại diện tiêu biểu. Đó là tài liệu về nô lệ ở vùng Caribbean thuộc Anh trong giai đoạn 1817-1834, các tác phẩm nghệ thuật của Norman McLaren (Canada), các cuốn phim âm bản gốc của Noticiero ICAIC Lationamericano, Cuba, tài liệu Bảo tàng diệt chủng Tuol Sleng...

Sau Mộc bản triều Nguyễn, Việt Nam đang lập hồ sơ đề cử cho hai di sản tư liệu quý - Bia tiến sĩ Văn Miếu và bản thảo "Vừa đi đường vừa kể chuyện" của Chủ tịch Hồ Chí Minh  vào chương trình "Ký ức thế giới" ứng dụng trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Thêm nhận xét


Security code
Không rõ, lấy lại hình mới