Excel XP "TT" Một số Hàm Thông dụng Sum, Min, Max,Average, .

Sử dụng Microsoft Excel

Excel XP "TT" Một số Hàm Thông dụng Sum, Min, Max,Average, .

Gửi bàigửi bởi TranHuuThanh » 04-11-2009 7:02 pm

Một số Hàm Thông dụng trong bài tập 1, 2, 3 "Sum, Min, Max,Average, Round,Rank, If, And, Or"
Hàm (Function) là công thức tính toán phức tạp đã được cái đặt sẳn trong Excel. Mỗi hàm có một tên. Cách viết chung của hàm trong công thức tại các ô như sau:
<Tên hàm>(<các đối số>)
Cá đối số có thể là một giá trị cụ thể, một địa chỉ ô (ví dụ: B5, $B5$5,....) một địa chỉ vùng (ví dụ: B3:D6, $B$3:$D$6...), một hàm, một công thức ... Các đối số cách nhau bởi dấu phẩy.
Sau đây là một số hàm hay được sử dụng trong Bài tập 1 và Bài tập 2.BÀI TÂP. Bài tập có hướng dẫn 1tải tại đây
Bài tập có hướng dẫn 1atải tại đây
Bài tập có hướng dẫn 1btải tại đây[/justify]
(Bài tải về sử dụng bảng mã VNI-WINDOWS, Font VNI-...)
CỐ ĐỊNH ĐỊA CHỈChọn địa chỉ cần cố định gõ phím F4
ví dụ: chọn dịa chỉ A1 gõ F4 có kết quả $A$1 cố định cột và hàng gọi là địa chỉ tuyệt đối
$A1 Cố định cột, A$1 cố định hàng gọi là địa chỉ tương đối, A1 gọi là địa chỉ hổn hợp.
1.Hàm SUM tính tổng:
=Sum(number1,number2…) Enter
trả về tổng số tất cả các đối số trong danh sách các đối số.
+Number1,number2… là 1 đến 30 đối số mà ta muốn lấy tổng. Chúng có thể là số địa chỉ ô, phạm vi ô,…
ví dụ: =sum(3,2) bằng 5.
Nếu các ô A2:D2 chứ 5,6,7,8 thì =sum(A2:D2) bằng 26.
2.Hàm MAX lấy giá trị lớn nhất
=MAX(Number1,Number2…) Enter
Trả về giá trị lớn nhất trong một danh sách các đối số.
3.Hàm MIN lấy giá trị nhỏ nhất
=MIN(Number1,Number2…) Enter
Trả về giá trị nhỏ nhất trong một danh sách các đối số.
4.Hàm AVERAGE tính trung bình.
=AVERAGE(Number1,Number2…) Enter
Trả về giá trị trung bình số học của các đối số.
5.Hàm ROUND làm tròn
=ROUND(number,n) Enter
Làm tròn số (number) theo số con được chỉ định n, nếu n lớn hơn 0 thì số được làm tròn đến vị trí thập phân được chỉ định, nếu n bằng 0 thì số được làm tròn đến số nguyên gần nhất, nếu n nhỏ hơn 0 thì số được làm tròn về bên trái dấu chấm thập phân.
ví dụ: =ROUND(2.15,1) bằng 2.2
=ROUND(21.5,-1) bằng 20
6.Hàm RANK xếp hạng
=RANK(number,ref,order) Enter
Trả về hạng của số number trong một danh sách các số ref.
Nmuber: là số mà ta muốn tìm hạng của nó.
Ref: là một dãy hay một tham chiếu đến một danh sách các số.
Order: là số chỉ định cách đánh hạng của số.
+Nếu order bằng 0 hoặc không ghi thì số lớn được xếp trước.
+Nếu order khác 0 thì số nhỏ được xếp hạng trước.
7.Hàm IF điều kiện
=IF(điều kiện,X,Y) Enter
Trả về X nếu điều kiện đúng hoặc là Y nếu điều kiện sai.
Điều kiện: là biểu thức logic.
X: là giá trị sẽ trả về khi điều kiện là TRUE.
Y: là giá trị sẽ trả về khi điều kiện là FALSE.
Các hàm IF có thể lồng nhau đến 7 cấp.
8.Hàm logic AND
AND(logical1,logical2…)Hàm trả về TRUE nếu tất cả các đối số của nó TRUE (đúng), trả về FASE nếu có ít nhất một đối số của nó là FALSE (sai)
Logical la các giá trị logic (tối đa 30 đối số logic).
9.Hàm logic OR
OR(logical1,logical2…)Trả về TRUE nếu có ít nhất một đối số của nó là TRUE (đúng), trả về FALSE nếu tất cả các đối số của nó là FALSE (sai)
Cười đi thiên hạ đồng tình,
Khóc than, bạn chỉ một mình khóc than.
TranHuuThanh
 
Nhóm: Thành viên
Bài viết: 621
Ngày tham gia: 25-10-2009 12:42 pm
Đến từ: Tỉnh Đồng Tháp
Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 193 lần

Thành viên đã cảm ơn TranHuuThanh : hoangtuyen

Quay về Excel

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách.

SỐ LẦN TRUY CẬP: 30,173,441