Băng quảng cáo
Băng quảng cáoUNICEF ĐƯA RA 8 KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI DỰ THẢO LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT
20:46, 15/06/2010

Ngày 14/6/2010, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm đã có buổi làm việc với ông Jean Dupraz, Phó Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam (Unicef)

để thảo luận về các vấn đề trong Dự thảo Luật Người khuyết tật có liên quan đến trẻ em.

Trong 3 năm gần đây, Unicef đã có nhiều hoạt động hỗ trợ trẻ em khuyết tật Việt Nam, hỗ trợ rà soát các văn bản pháp luật liên quan đến đối tượng này, đặc biệt là đã kết hợp rà soát và có một số ý kiến về Dự thảo Luật Người khuyết tật, dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua vào ngày 17/6 tới.

Trong buổi làm việc trên, đại diện Unicef đã đưa ra 8 nội dung khuyến nghị đối với Dự thảo Luật Người khuyết tật, cụ thể là về các vấn đề áp dụng các điều ước quốc tế; xử lý các vi phạm; thành lập hệ thống giám sát độc lập các chương trình cộng đồng và cơ sở phục vụ người khuyết tật, trong đó có trẻ khuyết tật; quyền bày tỏ ý kiến của người khuyết tật; quyền không bị đưa vào các cơ sở điều trị tập trung một cách tuỳ tiện, trái pháp luật; hạn chế việc nuôi dưỡng người khuyết tật tại cơ sở bảo trợ; vấn đề giáo dục hoà nhập và môi trường thân thiện với người khuyết tật.

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm và đại diện các đơn vị chức năng thuộc Ban soạn thảo Luật Người khuyết tật đã trao đổi, làm rõ các vấn đề phía Unicef đưa ra. Theo đó, đối tượng người khuyết tật ở Việt Nam rất đông và luôn được quan tâm, không có sự phân biệt đối xử trên bất cứ phương diện nào nên không cần thiết phải có quy định riêng về quyền của đối tượng này. Hơn nữa, tại Luật Ký kết gia nhập điều ước quốc tế cũng đã quy định không lặp lại những điều luật đã quy định và trên tinh thần hội nhập, Luật Người khuyết tật được xây dựng tiếp cận công ước quốc tế và đảm bảo không có gì xung đột, mâu thuẫn với các quy định của quốc tế, vấn đề chỉ là cách thể hiện. Đồng thời, dưới luật còn có một số nghị định, thông tư hướng dẫn, nên những nội dung chưa được cụ thể hoá trong luật sẽ được quy định rõ tại các văn bản khác.

Unicef khuyến nghị bổ sung các điều khoản quy định về nguyên tắc xử lý các vi phạm và thành lập một hệ thống giám sát độc lập để giám sát và kiểm tra tất cả các chương trình dựa vào cộng đồng và các cơ sở phục vụ người khuyến tật. Trên thực tế, ở nước ta, việc giám sát vấn đề này đã có Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức của người khuyết tật có trách nhiệm tham gia vào quá trình xây dựng pháp luật và chính sách; giám sát việc thực hiện. Riêng Bộ Lao động – Thương binh và Xã họi sẽ thực hiện thanh, kiểm tra hoạt động này. Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm khẳng định, mặc dù hệ thống giám sát của Việt Nam chưa được hoàn thiện nhưng tin chắc rằng với cơ chế hoạt động được quy định rõ ràng theo chức năng và quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị, thì các vi phạm pháp luật sẽ được xử lý nghiêm minh, đảm bảo nguyên tắc tiếp cận đối tượng khuyết tật trên phương diện quyền, có quan tâm, ưu tiên cho phụ nữ và trẻ em khuyết tật.

Nguồn : Bộ LĐ & TBXH

Thêm nhận xét


Security code
Không rõ, lấy lại hình mới