Băng quảng cáo
Băng quảng cáoNghị định quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội
20:49, 14/05/2010

Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL/L004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 ban hành Luật quy định quyền lập Hội;

Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

Phạm vi điều chỉnh: Nghị định này quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý nhà nước đối với hội.

Tệp đính kèm
Tải file .pdf
(www.chinhphu.vn)

Nguồn: DP Hanoi Online

Thêm nhận xét


Security code
Không rõ, lấy lại hình mới